AV 36

AV 36

På AV 36 har vi lavet en om- og tilbygning til en villa i 2018. Vi har inddraget villaens eksisterende carport til bolig, så villaen har fået en tilbygning med et værelse, badeværelse samt vinrum. Samtidig har vi opført en ny carport mod vejen. PLANUM A/S har været indover projektet fra skitse til og med byggeledelse.